HOLD 1

 

SYNING AF FORSKELLIGE STINGTYPER

Dette lille 2 timers fag er en VIGTIG del af hele kursusforløbet…

Vi starter undervisningen med at sy små prøver med de mest brugte sting-typer og lærer benævnelser for dem, samt eksempler på deres anvendelse, hvorefter de gemmes i en mappe, 
DER medbringes til alle sy-fagene. 
Dette er til stor hjælp i det videre forløb, at vi bruger de samme benævnelser. Der vil komme løbende prøver, som man kan tilføje Sting-mappen. 
Mappen er også god at have ved sin side, når man kommer hjem og lige vil sy videre på sit arbejde og ikke kan HUSKE hvilket STING det er man syr. 
Eller når man starter et nyt arbejde op.