HOLD 3

SILKEBRODERI

Undervisning i silkebroderi finder sted på hold 3 og er beregnet til at have en varighed på 4 timer.

Formålet med undervisningen er at lære kursisterne den specielle broderiteknik, som er karakteriseret ved, at tråden hovedsagelig ligger på retsiden af stoffet. Teknikker er anvendt på huer, tørklæder mv.
Desuden orienteres om anvendelse og placering af broderiet samt om forskellige mønstertyper.

Undervisningen indeholder:

1.     Noget om materialer og hjælpemidler – herunder orientering om på hvilke dragtdele denne type broderi findes og hvilke materialer den er anvendt på.

2.     Syning af en lettere prøve med silketråd på silkestof.

3.     Orientering om mønsterforming ved hjælp af stingretning og chattering.

4.     Orientering om motivernes placering på de relevante emner. 


Desuden orienteres om silkens historie og de handelsmæssige forhold, der har gjort sig gældende i den periode, hvor silken har været brugt på dragterne.
Der gives endvidere mulighed for at afprøve forskellige silketråde og se den virkning, de forskellige tråde har på det færdige resultat.