HOLD 3

STIL OG MATERIALER

Vi zoomer ind på den historiske samtid for almuen. Hvordan klæder de sig. Hvad er det vi ser i dragterne. Når vi kigger på de enkelte dragtdele på museer og i samlinger, hvad er det så vi lægger mærke til for at tidsbestemme de enkelte dele og derved opnå tidssvarende sammensætning af beklædningsstykker. Vi inddrager dragtdelenes snit, men bestemt også hvilke materialer og mønstre der er anvendt.