HOLD 4

UNDERVISNINGSLÆRE

Undervisningslære på hold 4 er 7 timers forløb, som veksler mellem gennemgang af teori, samtale og gruppearbejde.

Formålet med undervisningen er:

at give kursisterne en viden og grundlæggende principper for effektiv undervisning og indeholder følgende:

·        Hvilke overvejelser indgår i planlægning af undervisningen, herunder forudsætninger, mål og midler

·        Planlægning af et kursusforløb

·        Kommunikation

·        Motivation

·        Gruppearbejde, hvor kursisterne får mulighed for at gennemarbejde mulige problemsituationer i undervisning, specielt med henblik på dragtsyning.

Kursisternes forventninger til dette fag er som regel ikke stor, idet det er en anden form for indhold end praktiske fag, 
men jeg har, i de snart mange år jeg har undervist i faget, oplevet at kursisterne, når dagen har været slut, 
har udtrykt stor glæde ved at have haft mulighed for at kunne udtrykke sig på en måde, som har været tiltalende, 
og har givet dem mulighed for at komme frem med synspunkter, som de ellers ikke havde tænkt over.